Ֆինանսավորում

«ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ»-ն ֆիզիկական անձանաց համար առաջարկում է ապառիկ տեղում  ֆինասավորում արևային ֆոտոէլեկտրական և ջրային համակարգերի ձեռք բերման համար: 
Առավելություններն են.  Գնորդը    հնարավորություն  է  ունենում  հաշված  րոպեների ընթացքում  կատարել  արևային համակարգերի  ապառիկ  գնումներ անմիջապես խանութում` առանց Բանկ այցելելու: Ապառիկի  տրամադրման  վերաբերյալ  որոշումը  կայացվում, և ձևակերպումը կատարվում է 5 րոպեի ընթացքում:
ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ
Տարեկան տոկոսադրույք` 10 % գազաֆիկացված
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8 % չգազաֆիկացված և սահմանամերձ
Կանխավճար` սկսած 10 % -ից
Մարման ժամկետ` մինչև 8 տարի
Մինչև 50 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների ֆինանսավորում գազաֆիկացված տարածքների համար
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
Տարեկան տոկոսադրույք` 0 %
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0.43 %
Կանխավճար` 10 %
Մարման ժամկետ` 8 տարի
Ապառիկ տեղում
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 9.56 %
Կանխավճար ՝ սկսած 0 % -ից
Մարման ժամկետ՝ 8 տարի
Ապառիկ տեղում
«ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ»-ն իրավաբանական անձանաց համար առաջարկում է ապառիկ տեղում  ֆինասավորում արևային ֆոտոէլեկտրական և ջրային համակարգերի ձեռք բերման համար:
Առավելությունները`
1.    Մինչ կայանի կառուցումը լիզինգառուն չի կատարում ամսական մարումներ
2.     Լիզինգառուն լիզինգի մայր գումարի 20 տոկոսի չափով դրամաշնորհի գումարը ստանում է սկզբում` լիզինգի տրամադրումից հետո առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում
3.    Դրամաշնորհի հաշվին կարող է ապահովվել փաստացի տոկոսադրույքի զգալի նվազեցում` լիզինգի վաղաժամկետ մարում կատարելով
ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 10 %
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8 % չգազաֆիկացված և սահմանամերձ
Կանխավճար՝ սկսած 20 % -ից
Մարման ժամկետ՝ մինչև 8 տարի
Մինչև 50 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների ֆինանսավորում
ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ և ԱՄԵՐԻԱ ԼԻԶԻՆԳ
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8 - 9 %
Կանխավճար՝ սկսած 5 % -ից
Միանվագ միջնորդավճար՝ 1 %
Մարման ժամկետ՝ մինչև 10 տարի
ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված <<Արտադրական կարողությունների արդիականացման միջոցառում>> 
ծրագրի  շրջանակներում արևային կայանների տեղադրման գործընթացը, որը տոկոսագումարների սուբսիդավորման
միջոցով հնարավորություն է ընձեռում տնտեսվարողներին արդիականացնելու և զարգացնելու հետևյալ ոլորտները.
1. Մշակող արդյունաբերություն
2. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
3. Տեղեկատվություն և կապ
4. Շինարարություն
5. Փոխադրում և պահեստային տնտեսություն
6. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
7. Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում։
Ծրագրի շահառու կարող են հանդիսանալ վերը նշված ոլորտներում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողները։
 
Մարման ժամկետ մինչև 84 ամիս (ծրագրի շրջանակում մինչև 200 մլն. ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում սուբսիդավորվում է մինչև 42 ամիս, իսկ 200 մլն-1 մլրդ.-ի դեպքում՝ մինչ 36 ամիս)
10% տոկոսային կետը սուբսիդավորվում է ՀՀ կառավարության կողմից, 0-3% արտարժույթի դեպքում 8% տոկոսային կետը սուբսիդավորվում է ՀՀ կառավարության կողմից
Չկան տրամադրման, սպասարկման, ժամկետից շուտ մարման, գույքի գնահատման, նոտարական և այլ ծախսեր
Համատեղելի են նաև տվյալ պահին գործող հատուկ ֆինանսավորման ֆոնդերը

 

Ծրագրի ֆինանասավորման պայմաններն են՝

Կանխավճար սկսած 10% -ից
տարեկան տոկոսադրույք 0-6,9%
Կանխավճար` սկսած 10% -ից 

Մարման ժամկետ`

մինչև 8 տարի
Տարեկան պարտադիր գույքի ապահովագրություն ՝  0,43%