Ապրանքներ

Էլեկտրական ջեռուցիչներ
Էս Տէ Էն

Ինֆրակարմիր կոնվեկցիոն Էս Տէ Էն տաքացուցիչները նախատեսված են բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական տարածքների ջեռուցման համար: Տաքացուցիչներում օգտագործում են երկու տեսակի ջեռուցում` ինֆրակարմիր և կոնվեկտիվ:

Ամորֆ մետաղական ժապավենի վրա հիմնված նորարարական ջեռուցման տարր օգտագործելու շնորհիվ, Էս Տէ Էն տաքացուցիչները շատ ավելի արդյունավետ և տնտեսող են, քան իրենց անալոգները: