Kotayk province, v. Geghashen

Capacity:

2.76 kW

Location:

Marz Kotayk, v. Geghashen

Solar modules:

AE SOLAR 345 W, monocrystalline 8 pcs, Germany

Inverter:

KACO Blueplanet 3.0 TL3, Germany

Annual electricity production։

4140 kWh

Type:

Hybrid, three-phase

"FATHER & SON KHUBLARYANS" LLC, Yerevan, Ayvazovski str. 28.5 kW
"FATHER & SON KHUBLARYANS" LLC, Yerevan, Ayvazovski str.
28.5 kW
"Agarak Terminal" LLC, Syunik province, Agarak 54.72 kW
"Agarak Terminal" LLC, Syunik province, Agarak
54.72 kW
Guest House, Vayoc Dzor, Elpin village 53.82 kW
Guest House, Vayoc Dzor, Elpin village
18 July 2019
53.82 kW
Yerevan, Tsarav Aghbyur str. 2.76 kW
Yerevan, Tsarav Aghbyur str.
15 Nov 2016
2.76 kW