Kotayk province, v. Qasakh

Capacity:

5.32 kW

Location:

Marz Kotayk, v. Qasakh

Solar modules:

AE SOLAR 380 W, monocrystalline 14 pcs, Germany

Inverter:

SMA SUNNY BOY 5.0, Germany

Annual electricity production։

7980 kWh

Type:

On-grid, single-phase

"Bonilat" LLC, Yerevan, Myasnikyan Ave. 99.36 kW
"Bonilat" LLC, Yerevan, Myasnikyan Ave.
12 July 2019
99.36 kW
Yerevan, Nor Nork 10.2 kW
Yerevan, Nor Nork
10.2 kW
Ani Resort" Hankavan, Kotayk province πŸπŸ‘πŸŽβ€€πŸ— kWt
Ani Resort" Hankavan, Kotayk province
This innovative solar plant installed to save nature and save electricity costs
πŸπŸ‘πŸŽβ€€πŸ— kWt
Sewing workshop, Yerevan, Nubarashen a.d. 41β€€87 kW
Sewing workshop, Yerevan, Nubarashen a.d.
15 Jule 2018
41β€€87 kW