Yerevan, Tsarav Aghbyur str.

Capacity:

2.76 kW

Location:

Yerevan, Tsarav Aghbyur str.

Solar modules:

RECOM 345 W, monocrystalline 8 pcs, Germany

Inverter:

SMA Sunny Boy 2.5, Germany

Annual electricity production։

4140 kWh

Type:

Hybrid, single phase

Yerevan, Ajapnyak 6.12 kW
Yerevan, Ajapnyak
15 October 2019
6.12 kW
Kotayk province, Abovyan 4.83 kW
Kotayk province, Abovyan
18 Mart 2019
4.83 kW
Yerevan, Haghtanak lane 5․85 kW
Yerevan, Haghtanak lane
5․85 kW
"ELITE 1" LLC, Yerevan, Nerqin Charbakh 48 28.5kW
"ELITE 1" LLC, Yerevan, Nerqin Charbakh 48
28.5kW